Cool Construction: Innosite
(privat)


Ved at installere et 30 x 4 meter langt billede af delvist snedækkede bjerge, som set fra havet, tager væggen til genmælde og udfordrer perceptionen; pladsen eller passagen tænkes og opfattes støre end den egentlig er. Dette ikke kun gennem den rumlige sans, men også med tanke på bevægelse gennem byen og dermed referencer til byggepladsen der er Københavns Metro-udvidelse; mulighederne for enden af transporten, associationerne i forbindelse med dette.

At printet så vises spejlvendt - havet i toppen, og himlen i bunden - understrege det faktum at metroen bevæger sig under jorden, på denne udvalgte strækning.

Kunstværket i sig selv bærer også på to forskellige skalaer - den første skala er hele billedet, det tydeligt definerede landskab lagt ud på print, den anden skala mere detalje-orienteret; hele billedet er udgjort af tusindvis af små prikker printet i grå-skala-toner, i forskellig størrelse. Placerer man altså sig selv tættere på væggen, fremtoner der et mere abstrakt værk. Træder man derimod længere væk, vises helheden af billedet og skalaen, og afslører således billedets hele og totale værdi.

Det vil altså sige, på førnævnte, forskellige måder, at værket forsøger at artikulere både hvad der foregår bag ved væggen, på den anden side, men også komplimeterer det eksisterende offentlige rum, og på denne facon tænker og indikerer større sammenhænge, end blot sig selv.