Dahl Advokater, nyt domicil
(Spacefab Arkitekter)


Hos Spacefab Arkitekter, 2009, var jeg med på dette projekt, parallelt med mine studier på Arkitektskolen, København. Tegnestue Spacefab lå på daværende tidspunkt i Charlottenlund, og Søren Stærmose, den ene partner i tegnestuen var yderst opbakkende omkring mine ønsker ifm. at få integreret Revit i processen, med alt hvad dette indebar af gentænkning af tidligere processer, tekniske udfordringer og reetablering af grundlæggende forståelse omkring hvad et projekteringsprogram / tegneprogram skal kunne og ikke mindst være, for en slutbruger.