De Engelske rækkehuse
(Norrøn Arkitekter)


I 2014, da jeg arbejde ved Norrøn, fungerede jeg som sagsarkitekt på denne renoveringssag, vi kaldte for De Engelske Rækkehuse. En ganske omfattende registreringsproces lå forud for det reelle renoveringsarbejde, hvor vi i samarbejde med entreprenøren var rundt og kigge alle mangler og skader igennem, samt udførte dokumentation på disse registreringer, både ift. beskrivelsesmaterialet men i høj grad også gennem tegningsmaterialet, hvor der lå en enorm opgave i at optegne de registrerede mangler til udbedring, og herved opbygge tilbudsmaterialet iht. givne retningslinjer indenfor faget.