Den Sorte Skole: Lektion #3
(Dark Matters)


Den Sorte Skoles tredje release, kaldet Lektion #3, har, i live-sammenhæng været en to-delt affære hvor lyd og billede har gået hånd i hånd. Det unikke og sammensatte lyd-univers kombineret med Dark Matters drømmende og levende visuelle supplement / bombardement. Jeg har indgået i et samarbejde med Dark Matters, i forbindelse med netop disse live-performances af Lektion #3, hvor mit ansvarsområde har været arbejde på designet af dele af de transportable scenekonstruktioner, udvikling af stålarmaturer såvel som tegningsmateriale til smed, således at de hvide lærredes-'søjler' der, i sammenhæng med pulten udgør den primære del af scene-arrangementet.

Yderligere, har jeg leveret content til den visuelle pakke Dark Matters har produceret til opsætningen, i form af stjernehimlen der, sammen med månen, dominerer i aktet 'Road of Trials, pt. 6' (se supplerende beskrivelse længere nede i projektet).

“Den Sorte Skole is a danish turntable collective with a long background as the danish hiphop sample darlings. They have a destinct ability to create that holistic unity between samples, that can create an almost poetic and cinematic experience. For their third album, they decided to take the sampling to a whole new level, with thousands of small sample bites from over 250 albums of music history from all over the planet, they created a 88 minute long journey. Far from the party albums they created before. We instantly fell in love with the music and decided to invite the audience to be the hero of the journey. By using the cliché of storytelling, the "Monomyth" created by Joseph Campbell, we divided the set into 23 journey parts.

We based the set design on a forest of pillars, to have a basic set of depth to play with, and to be able to close and open the room with the mapped images of the videoprojector.”

Link til download af Lektion #3.

'Stjernehimlen' er blevet til gennem en skitseringsfase i Processing. Udfordringen har været at ramme et tempo der stemmer overens med musikken på det givne tidspunkt, samtidig med at kunne formidles i en detaljeringsgrad der er aflæselig fra salen - det er her af afgørende karakter hvordan projektorernes tekniske specifikationer hænger sammen. Jeg forsøgte at skabe et abstrakt og ikke mindst rummeligt univers der virker forståeligt i sin skala. Det langsomme tempo er et forsøg på at understrege rummets størrelse og fornemmelse. Musikkens anslag på det givne tidspunkt i opsætningen fordrer en også, i denne sammenhæng, en nedtrapning i bevægelserne, og det har her været vigtigt at balancere den hastighed der giver den rumlige fornemmelse parallelt med tilpasningen til musikkens “temperament”. Nedenfor ses forskellige resultater fra skitseringsprocessen.