Markedsstaten, bog-cover
(Ove K. Pedersen)


I forbindelse med Ove Kaj Pedersens nye bog -udgivelse ved Hans Reitzels Forlag, Markedsstaten, arbejdede jeg med et cover-design der bærer et stærkt hovedtema med et næsten kant-til-kant billede af maleriet 'Hybrid Human' af kunstneren Wanda Koop.

Symboliken billedet bærer på, går på forholdet mellem individet og staten bliver i høj grad understreget af de relationer der opstår gennem billedets opsætning og struktur. Figuren i forgrunden værende individet og den store, hvide og måske delvist udefinerede, svævende flade der udgør dele af billedets baggrund, tænkes som repræsentation af staten.

Fra CBS' hjemmeside, ifm. Ove Kaj Pedersens doktorforsvar: 

"I Markedsstaten analyseres tilblivelsen af den moderne danske stat fra 1600-tallet til 1910. Det vises hvordan lovgivere, men også historikere og retsteoretikere har udviklet en fortælling om staten og dens tilkomst, hvori sondringen mellem stat-marked-individ bliver konstituerende for hvad der kaldes den moderne stat. I bogen lægges vægt på alle tre komponenter, men især tilkomsten af den fri arbejder og dermed det individ, der for sit arbejde opnår adgang til samfundsmæssig anerkendelse og retlig beskyttelse."