NOMA, Refshaleøen
(BIG - Bjarke Ingels Group)


Ved BIG arbejdede jeg bl.a. på projektet for den ny NOMA-restuarant, Refshaleøen. Fantastisk spændende opgave med stort fokus på materialernes beskaffenhed, variation bygningerne imellem og ikke mindst samspillet mellem det nye og tilføjede samt det gamle og eksisterende. Tilbygningerne skulle altså integreres i de gamle bunker-lignende konstruktioner allerede beliggende i området, der således ender med at danne en form for rygrad på projektet, og hvorom de omkringliggende punktvise-bygninger og de overdækkede forbindelser etableres omkring.