Nyt TAP1
(Tall Group)


Ved Tall Group (paraplyorganisation hvorunder TAP1 er tilknyttet) arbejdede jeg på registreringsarbejde ifm. tegningsmateriale repræsenterende den eksisterende bygning samt fremtidigt tegningsmateriale med henblik på udvikling af projektmateriale, beskrivelsesmateriale, indretningsløsninger og renoveringsprincipper bag denne transformation af eksisterende haller ved Kløvermarken, fra lager-/pakkehaller til event-space og koncert-venue.

Af yderligere arbejder og opgaver ved Tall Group kan nævnes grafisk øvelser, udvikling af logoer, animation af disse, mv.