Posthusgrunden
(Lundgaard & Tranberg Arkitekter)


Ved Lundgaard & Tranberg arbejdede jeg på dette enorme projekt, Posthusgrunden, der ligger mod havnen/vandet i København, mellem dette og Københavns Hovedbanegård. Mit primære fokus var på tagfacaderne, der løber omkring hele det tilbagetrukne, ift. facaden, bånd og danner ikke bare et skjul for alle de mekaniske installationer på tagplanen, men også en slags vertikal afslutning af bygningerne.

Jeg arbejdede meget med at få udført tests (fysiske, visuelle såvel som systematiske tests og materialeprøver), løse tekniske detaljer og konstruktionsprincipper, arbejde med syntaksen eller rytmen i facaden, skalaen, montageprincipper samt materialeegenskaberne på de relativt store profiler gennem en systematisk og rationel design-proces samt gennem brugen af parametrisk software, der tydeliggjorde og visualiserede for os mængder, sammenhænge, grundlag for videre visuelle-, materiale- og montage-studier samt overordnede og detaljerede sammenhænge ift. resten af projektet.

Dette, selvfølgelig med øje for det komplekse work-flow i projekter af en sådan skala og karakter, gennem minimering og maksimering af resultaterne.