Sports- og kulturhus, Enghave Plads
(bachelorprojekt, KADK)


Følgende skitser er taget fra en indledende proces i forbindelse med mit bachelorprojekt på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen København i 2009.

Noter fra processen

“Instead of merging familiar elements / building blocks (understood as walls, roofs, slabs, doors, columns, openings and beams) in a new way, as a sort of deconstructionism, I allow myself to dream of a so-called ‘new composition of the city’s existing features’. At a place which is supposed to assemble the local population as well as other city dwellers around the physical and joint activities, it might lend itself to pick up on different oriented components and assemble it into a single, functional knot / spatial configuration / building (symbolic connection / merging).

This would mean a more mental rather than physical merging of landscaping features and elements, which would, probably, be a much more striking characteristic to the project. Comparing the different elements must be experienced – and not least clarified and emphasized – in the square, and it must be something everyone can relate to and understand.’

But what makes these elements, then? What are the features, and what makes them individual – yet the same when put into a unit or whole?

Can juxtaposition/ composition of the urban elements consist of the individual functions that form the program? Is it only this, or is there something else?

The city itself indirectly provides the program’s extends through its needs: ergo, the city is the program?”Taget direkte fra det endelige print eller layout (som set længere nede i dette projekt), forsøger denne korte tekst at opridse udgangspunktet, indholdet og tankerne bag mit bachelor-projekt:

Baseret på det specificerede program-forelæg (med overskriften “Sporst- og Kulturhus, Enghave Plads”), baseres de grundlæggende tanker bag projektet - forstået som de definérbare retningslinjer - på idéer omkring lag, rytme, flow og indfagen eller fastfrysning af rum og bevægelse gennem arkitektoniske komponenter.

Da konteksten er Enghave Plads, foreslås et enkelt men gennemgribende indgreb, hvor alle specifikke funktioner samt indendørs-aktiviteter placeres under terræn, der så til gengæld vil kunne resultere i et forbedret, offentligt, udendørs-område mere end en egentlig destruering eller forringelse af idéen om netop dette; en kombination mellem klare og tydelige funktioner og mere åben, offentlige og flydende zoner.

Netop dette sted i byen, der er tiltænkt at samle lokale såvel som andre nysgerrige og interesserede og byboere, omkring de fysiske aktiviteter, er således tænkt ud fra en samling “komponenter” smeltet sammen til en enkelt, funktionel knude, rumlige konfiguration eller bygning (i denne sammenhæng forstået som en række forbindelser såvel som iscenesættelse for fysiske aktiviteter), noget som alle kan forholde sig til og forstå.

Med udgangspunkt i abstrakte skitser ifm. lagopbyggede strukturer og systemer, opstår forståelse og idéer om lag, rytme og flow eller bevægelse inkorporeret som det understrømmende, tilpassede system, der til gengæld resulterer i hierarki og rækkefølge.

Essensen af det programmatiske layout tilstræber en ganske specifik tilgang eller sammenstilling af arkitektoniske elementer; en tilpasning til førnævnte tanker omkring samling af mennesker med forskellige udgangspunkter og forskellige intentioner i en fortsat voksende metropol. Heri ligger de asymmetriske og tilpasningsdygtige egenskaber.

Projektbeskrivelse

Modellerne repræsenterer forsøg på at indfange distillerede værdier fra tidlige skitsetegninger udført i hånden. Disse tidlige skitser er udsprunget i en fascination og et studie af Lebbeus Woods’ arbejde såvel som en fascination og et studie af CJ Lim’s arbejde - en ganske og overvejende grafisk tilgang.

Da konteksten er en af Københavns pladser, hidkalder den sig et ønske om en bearbejdning via et simpelt greb, som derfor forsøges foreslået i projektet - et simpelt omend gennemgribende greb, hvor alle de specifikke funktioner og indendørs-aktiviteter placeres under jorden, for derved at kunne bevare pladsens enestående og i forvejen brugte kvaliteter, og på denne måde ikke skabe en skævvridning eller et opbrug af disse.

Processen

Det bør nævnes at de viste modeller under dette projekt kun er én ud af mange iterationer, da det er overraskende svært at tolke eller viderebearbejde sit eget arbejde, især når det forekommer så abstrakt som en ikke-kontekstualiseret skitse, tegnet udelukkende med det for øje netop at kunne tolke eget arbejde, og baseret på teoritiske tekster. Alle synes at se forskellige rumligheder, muligheder eller tanker i skitser, der måske kan være en god ting, dog på et tidspunkt må og skal noget konkret fremhæves af processen som grundlag for et videre forløb. Heri ligger den store udfordring.