Sidney Opera House Exhibition
(CITA - Center for IT og Arkitektur, KADK)

Et CITA-initieret udstillingsprojekt for Sydney Opera House, kaldet “Danish Design at the House”. Tilbage i 2014, blev CITA (Centre For IT and Architecture, under Kunstakademiets Arkitektskole) hyret ind til at udvikle en “pod” til det danske design-input ved “The House Exhibition” ved Sydney Opera House, Australien, et arrangement kørt i stilling af Danske Slots- og Kulturstyrelsen umiddelbart i direkte tilknytning til den dansk-designede bygnings 40-års fødselsdag.

Projektet tager sit udgangspunkt i en digitaliseret forståelse af Utzons tilgang til design; hans inspiration fra og af vækstmønstre fundet i naturen. I dette tilfælde trukket med ind som reference for den rumlige og strukturelle tænkning, og med tilknyttede, tilsvarende principper parallelt med den digitale proces. Med dette udgangspunkt, tillader designeren at bevæge sig væk fra den allegoriske fortolkning af vækst og hen imod en mere eksperimentel tilgang / indkodning af de grundlæggende forståelser for, hvordan naturen kan være et system / en model / inspirations-ramme for den arkitektoniske tankegang.

Projektdeltagere
Claus Rytter Bruun de Neergaard, David Stasiuk (CITA), Martin Tamke (CITA), Gerard Reinmuth (Terroir), Karen Kjaergaard.


Designet af den pågældende “pod” der således indeholder udstillingsobjekterne, trækker sine referencer / digitale projektramme fra projektet “The Rise” (se andet projekt her på hjemmesiden), udviklet af CITA og David Stasiuk, respektivt, med henblik på udstillingen “ALIVE - Designing with Living Technology”, Paris, 2013. Her gik CITA ind og udførte systematisk forskning med henblik på digitale redskaber ifm. growth-/vækst-principper, i tæt dialog med det fysiske eksperimenter. Gennem brug af bl.a. kode og parametriske systemer, lykkedes det at simulere en arkitektur i “vækst” der fortsat sanser og tilpasser sig sine omgivelser, i en slags udveksling og dialog med det omkringsigliggende fysiske elementer. Her fokuserer projektet på, blandt en lang række parametre, hvordan stedsspecifik arkitektur kan opstå og udvikles. “Væksten” tillader os at tænke på tre aspekter, parallelt; materialitet, struktur / konstruktion og hensigt.

I pod’ens inderside vokser der disse dynamiske vækst-mønstre frem, og som skygger bliver de markeret på væggene, og kan her agere grundlag for udstillingsobjekterne.

Pod’en bliver realiseret gennem digital fabrikation. Den digitale model udfører mønstrene i konstruktionstræet, med vekslende intensitet og størrelser (Ø-værdier), der så igen bruges til at styre CNC-fræseren, og på denne møde bringer designeren tættere sammen med produktionen.Information omkring design og produktion blev udført i Danmark, under CITA, i samarbejde med TERROIR, hvorefter informationerne / dataerne blev sendt til Sidney, produceret og samlet dér.

“The Danish Design at the House”-udstillingen blev åbnet af daværende kulturminister Marianne Jelved med tilstedeværelse af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.

Udstillingen forløb fra 25 oktober, 2014 til 11 november, 2014, og var kurateret af arkitekterne Gerard Reinmuth (TERROIR, Australien) og Karen Kjærgaard (Arkitektskolen, Århus, Danmark).