Revit Families, Object Design System ---
(21) Curtain Wall Panels (loadable Family)


Curtain Wall paneler er de felter der opstår ved underopdeling af en Curtain Wall. Disse paneler kan ændres til enhver væg-type indeholdt i det pågældende Revit-projekt. Du kan således ikke specifikt ændre væggenes bredde-højde-forhold, da dette er afhængigt af underliggende grid, defineret i den etablerede Curtain Wall. De enkelte forbindelser mellem hhv. Curtain Wall System og Curtain Wall Panels er for omfattende at opliste her, men der findes mange resourcer ifm. Curtain Walls på interntettet, både med henblik på alternative brug af disse (indsat i andre sammenhænge end egentlig tiltænkt), men også med henblik på de hierarkiske overvejelser; Curtain Walls, Curtain Wall Panels, Curtain Wall Mullions, Curtain Wall Mullion Profiles, osv.

En markering af den pågældende Curtawin Wall giver mulighed for justering af de enkelte størrelser på Curtain Wall panelerne.

Det er også en mulighed at skfite felterne ud med eksempelvis en Door eller et Window, og smelte felter sammen, udføre underopdelinger af selv samme, mm.<MAIN GROUPING>.<WINDOWS>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<FRAME>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<GLASS>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<HANDLE>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<JOINT>

<parameter name>.<value>.<value-type>.<formula>.<lock>.<project param/family param/shared param/global param>.<nested parameter fra nested family>

<CONSTRUCTION>

<”Construction Type”>.<?>.<>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Wall Closure”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<GRAPHICS>

<”Windows - Frame visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Glass visible.”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Vertical mullions visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Horizontal mullions visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (top hung)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (bottom hung)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (side hung A)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (side hung B)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<MATERIALS AND FINISHES>

<”Windows - Frame material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Glass material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ENERGY ANALYSIS>

<”Production / Extraction of raw materials”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Transportation to production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Material production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Transportion to site”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Installation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Operation and maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Replacement”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Conversion”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Energy for Building maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Water usage”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Demolition”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Transportation for waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Disposal”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Next product system / Reuse-/recycle-portential”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Greenhouse effect”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environemntal impact / Deplation of Ozone layer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Photochemical Ozone creation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Acidification”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Nutrient load”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Total primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Renewable primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DIMENSIONS>

<”Height”>.<?>.<float>.<Rough Height - ([Doors - Joint] * 2).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Width”>.<?>.<float>.<Rough Width - ([Doors - Joint] * 2).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough Height”>.<?>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough Width”>.<?>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / profile / height”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Mullion / profile / depth”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Mullion / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Wall closure (for wall wrapping)”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYTICAL PROPERTIES>

<”Analytic Construction”>.<?>.<string>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Heat Transfer Coeffecient (U)”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Solar Heat Gain Coeffecient”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thermal Resistance (R)”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Visual Light Transmittance”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IFC PARAMETERS>

<”Operation”>.<?>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<FIRE PROTECTION>

<”Fire rating”>.<?>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYSIS RESULTS>

<”Windows - Area (m2)”>.<float>.<(Rough Height * Rough Width)>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Wall width (host) (report)”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DATA>

<”BIM7AATypeCode”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeComments”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeDescription”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeNumber”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSClassification_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSMainTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSSubTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeName_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<OTHER>

<”Copyright”>.<string>.<=”2020, Claus Neergaard”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Link”>.<URL>.<=URL>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Date created”>.<2020>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Signature”>.<CRN>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”DBK-code”>.<205.02>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”SfB-code”>.<(31)>,<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IDENTITY DATA>

<”Keynonte”>.<>.<link>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Assembly Code”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Cost”>.<>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Description”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>.<”=BIM7AATypeDescription”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Fire Rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Keynote”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Manufacturer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Model”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Comments”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>”>.<=BIM7AATypeDescription>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Image”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”URL”>.<”http://www.clausclaus.com”>.<=”http://www.clausclaus.com”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>Klik her, for at komme tilbage til oversigten, eller klik på følgende, for at se nærmere på de enkelte objekters data;

Revit Families: Walls (system Family)

Revit Families: Curtain Walls (system Family)

Revit Families: Floors (system Family)

Revit Families: Stairs (system Family)

Revit Families: Railings (system Family)

Revit Families: Doors (loadable Family)

Revit Families: Windows (loadable Family)

Revit Families: Furniture (loadable Family)

Revit Families: Detail Components (loadable Family)