Revit Families, Object Design System ---
(32) Windows (loadable Family)


Windows er hostede bygningsdele der kan tilføjes enhver slags Wall (eller in-place Roof, i tilfælde af ovenlys). Windows-elementerne kan tilføjes i plan, i snit, i opstalt eller i 3D views, efter behov eller ønske.

Typen af Window vælges, og der specificeres, enten via klik med musen eller indtastning af offset fra eksempelvis væggens start-punkt, et indsætningspunkt. Revit tilføjer herefter umiddelbart en åbning i den pågældende Wall eller Roof, og placerer det ny Window. Tilknyttede egenskaber kan herefter justeres, så vidt muligt enten via Window-type eller Window-instance.<MAIN GROUPING>.<WINDOWS>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<FRAME>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<GLASS>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<HANDLE>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<JOINT>

<parameter name>.<value>.<value-type>.<formula>.<lock>.<project param/family param/shared param/global param>.<nested parameter fra nested family>

<CONSTRUCTION>

<”Construction Type”>.<?>.<>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Wall Closure”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<GRAPHICS>

<”Windows - Frame visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Glass visible.”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Vertical mullions visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Horizontal mullions visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (top hung)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (bottom hung)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (side hung A)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (side hung B)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<MATERIALS AND FINISHES>

<”Windows - Frame material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Glass material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ENERGY ANALYSIS>

<”Production / Extraction of raw materials”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Transportation to production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Material production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Transportion to site”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Installation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Operation and maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Replacement”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Conversion”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Energy for Building maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Water usage”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Demolition”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Transportation for waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Disposal”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Next product system / Reuse-/recycle-portential”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Greenhouse effect”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environemntal impact / Deplation of Ozone layer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Photochemical Ozone creation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Acidification”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Nutrient load”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Total primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Renewable primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DIMENSIONS>

<”Height”>.<?>.<float>.<Rough Height - ([Doors - Joint] * 2).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Width”>.<?>.<float>.<Rough Width - ([Doors - Joint] * 2).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough Height”>.<?>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough Width”>.<?>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / profile / height”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Mullion / profile / depth”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Mullion / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Wall closure (for wall wrapping)”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYTICAL PROPERTIES>

<”Analytic Construction”>.<?>.<string>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Heat Transfer Coeffecient (U)”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Solar Heat Gain Coeffecient”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thermal Resistance (R)”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Visual Light Transmittance”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IFC PARAMETERS>

<”Operation”>.<?>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<FIRE PROTECTION>

<”Fire rating”>.<?>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYSIS RESULTS>

<”Windows - Area (m2)”>.<float>.<(Rough Height * Rough Width)>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Wall width (host) (report)”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DATA>

<”BIM7AATypeCode”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeComments”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeDescription”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeNumber”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSClassification_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSMainTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSSubTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeName_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<OTHER>

<”Copyright”>.<string>.<=”2020, Claus Neergaard”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Link”>.<URL>.<=URL>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Date created”>.<2020>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Signature”>.<CRN>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”DBK-code”>.<205.02>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”SfB-code”>.<(31)>,<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IDENTITY DATA>

<”Keynonte”>.<>.<link>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Assembly Code”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Cost”>.<>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Description”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>.<”=BIM7AATypeDescription”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Fire Rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Keynote”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Manufacturer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Model”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Comments”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>”>.<=BIM7AATypeDescription>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Image”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”URL”>.<”http://www.clausclaus.com”>.<=”http://www.clausclaus.com”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>IfcWindow

Definition form ISO 6707-1:1989: Construction for closing a vertical or near vertical opening in a wall or pitched roof that will admit light and may admit fresh air.

Definition from buildingSMART: A window consists of a lining and one or several panels. Properties concerning the lining and panel(s) are defined by the IfcWindowLiningProperties and the IfcWindowPanelProperties.

The window entity (IfcWindow) defines a particular occurrence of a window inserted in the spatial context of a project. The actual parameter of the window and/or its shape is defined at the IfcWindowStyle, to which the IfcWindow is related by the inverse relationship IsDefinedBy pointing to IfcRelDefinesByType. The IfcWindowStyle also defines the particular attributes for the lining (IfcWindowLiningProperties) and panels (IfcWindowPanelProperties). Therefore:
 • the IfcWindow is the occurrence definition (or project instance)
 • the IfcWindowStyle is the specific definition (or project type)

The IfcWindow is normally inserted into an IfcOpeningElement (but does not need to) using the IfcRelFillsElement relationship. It is also directly linked to the spatial structure of the project (and here normally to the IfcBuildingStorey) using the IfcRelContainedInSpatialStructure relationship.
HISTORY New entity in IFC Release 1.0.

Property Set Use Definition:

The property sets relating to the IfcWindow are defined by the IfcPropertySet and attached by the IfcRelDefinesByProperties relationship. It is accessible by the inverse IsDefinedBy relationship. The following property set definitions specific to the IfcWindow are part of this IFC release:

Geometry Use Definitions:

The geometric representation of IfcWindow is given by the IfcProductDefinitionShape, allowing multiple geometric representations. The IfcWindow, in case of an occurrence object, gets its parameter and shape from the IfcWindowStyle. If an IfcRepresentationMap (a block definition) is defined for the IfcWindowStyle, then the IfcWindow inserts it through the IfcMappedItem (referred to by IfcShapeRepresentation.Items).

Local Placement

The local placement for IfcWindow is defined in its supertype IfcProduct. It is defined by the IfcLocalPlacement, which defines the local coordinate system that is referenced by all geometric representations.
 1. The PlacementRelTo relationship of IfcLocalPlacement shall point to the local placement of the same element (if given), in which the IfcWindow is used as a filling (normally an IfcOpeningElement), as provided by the IfcRelFillsElement relationship.
 2. If the IfcWindow is not inserted into an IfcOpeningElement, then the PlacementRelTo relationship of IfcLocalPlacement shall point (if given) to the local placement of the same IfcSpatialStructureElement that is used in the ContainedInStructure inverse attribute or to a referenced spatial structure element at a higher level.
 3. If the relative placement is not used, the absolute placement is defined within the world coordinate system.

Geometric Representation

The geometric representation of IfcWindow is defined using the following (potentially multiple) IfcShapeRepresentation's for its IfcProductDefinitionShape:
 • Profile: A 'GeometricCurveSet' consisting of a single losed curve defining the outer boundary of the window (lining). The window parametric representation uses this profile in order to apply the window lining and panel parameter. If not provided, the profile of the IfcOpeningElement is taken.
 • FootPrint: A 'GeometricCurveSet', or 'Annotation2D' representation defining the 2D shape of the window
 • Body: A 'SweptSolid', 'SurfaceModel', or 'Brep' representation defining the 3D shape of the window.

In addition the parametric representation of a (limited) window shape is available by applying the parameters from IfcWindowStyle referencing IfcWindowLiningProperties and IfcWindowPanelProperties. The purpose of the parameter is described at those entities and below (parametric representation).

Profile - 'GeometricCurveSet' representation

The window profile is represented by a three-dimensional closed curve within a particular shape representation. The profile is used to apply the parameter of the parametric window representation. The following attribute values for the IfcShapeRepresentation holding this geometric representation shall be used:
 • RepresentationIdentifier : 'Profile'
 • RepresentationType : 'GeometricCurveSet', only a single closed curve shall be contained in the set of IfcShapeRepresentation.Items.

A 'Profile' representation has to be provided if:
 • a parametric representation shall be applied to the window AND
  • the window is 'free standing', or
  • the opening into which the window is inserted is not extruded horizontally (i.e. where the opening profile does not match the window profile)

FootPrint - 'GeometricCurveSet' or 'Annotation2D' representation

The window foot print is represented by a set of two-dimensional curves (or in case of 'Annotation2D' additional hatching and text) within a particular shape representation. The foot print is used for the plan view representation of the window. The following attribute values for the IfcShapeRepresentation holding this geometric representation shall be used:
 • RepresentationIdentifier : 'FootPrint'
 • RepresentationType : 'GeometricCurveSet', or 'Annotation2D'

Body - 'SweptSolid', 'SurfaceModel', or 'Brep' representation

The window body is either represented parameterically (see parametric representation) or by explicit 3D shape. The 3D shape is given by using extrusion geometry, or surface models, or Brep models within a particular shape representation. The body is used for the model view representation of the window. The following attribute values for the IfcShapeRepresentation holding this geometric representation shall be used:
 • RepresentationIdentifier : 'Body'
 • RepresentationType : 'SweptSolid', 'SurfaceModel', or 'Brep'

MappedRepresentation

The 'FootPrint' and 'Body' geometric representation of IfcWindow can be shared among several identical windows using the 'MappedRepresentation'. The following attribute values for the IfcShapeRepresentation holding this geometric representation shall be used:
 • RepresentationIdentifier : 'FootPrint', 'Body'
 • RepresentationType : 'MappedRepresentation'

The same constraints, as given for the  'FootPrint', 'Body' representation identifiers, shall apply to the MappedRepresentation of the IfcRepresentationMap.

Parameteric Representation using parameters given by IfcWindowStyle

The parameters, which define the shape of the IfcWindow, are given at the IfcWindowStyle and the property sets, which are included in the IfcWindowStyle. The IfcWindow only defines the local placement. The overall size of the IfcWindow is determined by its OverallWidth and OverallHeight parameter, if omitted, it should be taken from the profile of the IfcOpening, in which the IfcWindow is inserted.
EXAMPLE Inserting the IfcWindowStyle.OperationType = DoublePanelHorizontalKlik her, for at komme tilbage til oversigten, eller klik på følgende, for at se nærmere på de enkelte objekters data; 

Revit Families: Walls (system Family)

Revit Families: Curtain Walls (system Family)

Revit Families: Floors (system Family)

Revit Families: Stairs (system Family)

Revit Families: Railings (system Family)

Revit Families: Doors (loadable Family)

Revit Families: Curtain Wall Panels (loadable Family)

Revit Families: Furniture (loadable Family)

Revit Families: Detail Components (loadable Family)