Revit Families, Object Design System ---
(21) Curtain Walls (system Family)


En Curtain Wall er enhver Exterior Wall der er tilknyttet bygningen, og som ikke viderefører dele af omkringliggende bygnings vægt, ej heller tagkonstruktion, ud over den pågældende Curtain Walls egenvægt.

I gængse brugs-termer, kan en Curtain Wall defineres som tynde, og som oftest aluminiums-baseret ramme-vægge, som regel indeholdende glas-felter, metal-paneler eller tynd facade-beklædning af anden art. Rammerne kan således defineres individuelt, og de indeholdte felter ligeledes.

Der er mange muligheder for at justere Curtain Walls i Revit.

[...]<GROUPING>.<FLOORS>

<parameter>.<type>.<formula>.<lock>.<project param/family param/shared param/global param>.<nested parameter fra nested family>

<GRAPHICS>

<”Floors - Bottom plate visible”>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Floors - Frame visible”>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<MATERIALS AND FINISHES>

<”Floors - Bottom plate material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Floors - Frame material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Floors - Glass material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ENERGY ANALYSIS>

<”Production / Extraction of raw materials”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Transportation to production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Material production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Transportion to site”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Installation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Operation and maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Replacement”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Conversion”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Energy for Building maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Water usage”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Demolition”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Transportation for waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Disposal”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Next product system / Reuse-/recycle-portential”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Greenhouse effect”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environemntal impact / Deplation of Ozone layer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Photochemical Ozone creation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Acidification”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Nutrient load”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Total primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Renewable primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DIMENSIONS>

<”Height”>.<float>.<Rough Height - ([Doors - Join]).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thickness”>.<float>.<0 mm>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Floors - Frame / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Floors - Frame / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYTICAL PROPERTIES>

<”Analytic Construction”>.<>.<string>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Heat Transfer Coeffecient (U)”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Solar Heat Gain Coeffecient”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thermal Resistance (R)”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Visual Light Transmittance”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IFC PARAMETERS>

<”Operation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<FIRE PROTECTION>

<”Fire rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYSIS RESULTS>

<”Floors - Area (m2)”>.<float>.<(Rough Height * Rough Width)>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DATA>

<”BIM7AATypeCode”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeComments”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeDescription”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeNumber”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSClassification_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSMainTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSSubTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeName_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<OTHER>

<”Copyright”>.<string>.<=”2020, Claus Neergaard”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Link”>.<URL>.<=URL>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Date created”>.<2020>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Signature”>.<CRN>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”DBK-code”>.<-205.03>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”SfB-code”>.<(32)>,<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IDENTITY DATA>

<”Assembly Code”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Cost”>.<>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Description”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>.<”=BIM7AATypeDescription”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Fire Rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Keynote”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Manufacturer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Model”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Comments”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>”>.<=BIM7AATypeDescription>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Image”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”URL”>.<”http://www.clausclaus.com”>.<=”http://www.clausclaus.com”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>IfcCurtainWall

Definition from ISO 6707-1:1989: Non load bearing wall positioned on the outside of a building and enclosing it.

Definition of buildingSMART: Exterior wall of a building which is an assembly of components, hung from the edge of the floor/roof structure rather than bearing on a floor. Curtain wall is represented as a building element assembly and implemented as a subtype of IfcBuildingElement that uses an IfcRelAggregates relationship.
HISTORY New Entity in IFC Release 2.0

Property Set Use Definition:

The property sets relating to the IfcCurtainWall are defined by the IfcPropertySet and attached by the IfcRelDefinesByProperties relationship. It is accessible by the inverse IsDefinedBy relationship. The following property set definitions specific to the IfcCurtainWall are part of this IFC release:

Geometry Use Definitions:

The geometric representation of IfcCurtainWall is given by the IfcProductDefinitionShape, allowing multiple geometric representations. Independent geometric representations, as described below, should only be used when the IfcCurtainWall is not defined as an aggregate. If defined as an aggregate, the geometric representation is the sum of the representations of the components within the aggregate.

Local placement

The local placement for IfcCurtainWall is defined in its supertype IfcProduct. It is defined by the IfcLocalPlacement, which defines the local coordinate system that is referenced by all geometric representations.
  • The PlacementRelTo relationship of IfcLocalPlacement shall point (if given) to the same IfcSpatialStructureElement that is used in the ContainedInStructure inverse attribute or to a referenced spatial structure element at a higher level.
  • If the relative placement is not used, the absolute placement is defined within the world coordinate system.

If the IfcCurtainWall establishes an aggregate, then all contained elements (defined by the IsDecomposedBy inverse attribute) shall be placed relative to the IfcCurtainWall.ObjectPlacement.

Geometric Representation

Currently, the use of 'BoundingBox', 'SurfaceModel', 'Brep' and 'MappedRepresentation' representations of IfcCurtainWall are supported. The conventions to use these representations are given at the level of the supertype, IfcBuildingElement.Klik her, for at komme tilbage til oversigten, eller klik på følgende, for at se nærmere på de enkelte objekters data; 

Revit Families: Walls (system Family)

Revit Families: Floors (system Family)

Revit Families: Stairs (system Family)

Revit Families: Railings (system Family)

Revit Families: Doors (loadable Family)

Revit Families: Windows (loadable Family)

Revit Families: Curtain Wall Panels (loadable Family)

Revit Families: Furniture (loadable Family)

Revit Families: Detail Components (loadable Family)