Revit Families, Object Design System ---
(50) Furniture (loadable Family)


Furniture er både løst inventar og fast inventar i Revit. Møbler kan opbygges parametrisk, således, eksempelvis, at et reol-system per automatik tilføjer flere hylder, afhængigt af den ydre geometris højde og eller bredde, definationer på maksimale rumstørrelser og / eller større godstykkelse i de vandrette inddelinger, afhængigt af spænd. Alt det kan kobles op på diverse formler i parametrene, jf. andesteds i nærværende publikation.

Et andet eksempel på et parametrisk opsætning af et møbel kan være et skrivebords-arrangement, se evt. illustration på nærværende side. Her kan man forestille sig forskellige indstillingsmuligheder i bl.a. åbninger gennem bordpladen, tilknyttet kabelbakker, ben-typer inkl. krydsbånd / afstivning, materialevalg og pladetykkelser, overordnede mål og højder.

Her tænkes også at tilknyttede beskrivelses-materiale i de enkelte objekter følger med, afhængigt af hvad, hvordan og hvorledes det endelige møbel tænkes gennemført og dertilhørende indstillinger.

Andre eksempler på møbler i Revit; reolsystemer, køkkenskabe, borde, stole, osv.<MAIN GROUPING>.<WINDOWS>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<FRAME>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<GLASS>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<HANDLE>
<NESTED GROUPING>.<WINDOWS>.<JOINT>

<parameter name>.<value>.<value-type>.<formula>.<lock>.<project param/family param/shared param/global param>.<nested parameter fra nested family>

<CONSTRUCTION>

<”Construction Type”>.<?>.<>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Wall Closure”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<GRAPHICS>

<”Windows - Frame visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Glass visible.”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Vertical mullions visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Horizontal mullions visible”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (top hung)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (bottom hung)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (side hung A)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Opening symbol (side hung B)”>.<?>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<MATERIALS AND FINISHES>

<”Windows - Frame material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Glass material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint material”>.<?>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ENERGY ANALYSIS>

<”Production / Extraction of raw materials”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Transportation to production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Material production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Transportion to site”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Installation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Operation and maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Replacement”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Conversion”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Energy for Building maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Water usage”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Demolition”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Transportation for waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Disposal”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Next product system / Reuse-/recycle-portential”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Greenhouse effect”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environemntal impact / Deplation of Ozone layer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Photochemical Ozone creation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Acidification”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Nutrient load”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Total primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Renewable primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DIMENSIONS>

<”Height”>.<?>.<float>.<Rough Height - ([Doors - Joint] * 2).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Width”>.<?>.<float>.<Rough Width - ([Doors - Joint] * 2).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough Height”>.<?>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough Width”>.<?>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / profile / height”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Frame / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Joint / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Mullion / profile / depth”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Mullion / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Windows - Wall closure (for wall wrapping)”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYTICAL PROPERTIES>

<”Analytic Construction”>.<?>.<string>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Heat Transfer Coeffecient (U)”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Solar Heat Gain Coeffecient”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thermal Resistance (R)”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Visual Light Transmittance”>.<?>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IFC PARAMETERS>

<”Operation”>.<?>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<FIRE PROTECTION>

<”Fire rating”>.<?>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYSIS RESULTS>

<”Windows - Area (m2)”>.<float>.<(Rough Height * Rough Width)>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Wall width (host) (report)”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DATA>

<”BIM7AATypeCode”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeComments”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeDescription”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeNumber”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSClassification_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSMainTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSSubTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeName_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<OTHER>

<”Copyright”>.<string>.<=”2020, Claus Neergaard”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Link”>.<URL>.<=URL>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Date created”>.<2020>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Signature”>.<CRN>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”DBK-code”>.<205.02>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”SfB-code”>.<(31)>,<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IDENTITY DATA>

<”Keynonte”>.<>.<link>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Assembly Code”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Cost”>.<>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Description”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>.<”=BIM7AATypeDescription”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Fire Rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Keynote”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Manufacturer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Model”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Comments”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>”>.<=BIM7AATypeDescription>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Image”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”URL”>.<”http://www.clausclaus.com”>.<=”http://www.clausclaus.com”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>Klik her, for at komme tilbage til oversigten, eller klik på følgende, for at se nærmere på de enkelte objekters data;

Revit Families: Walls (system Familiy)

Revit Families: Curtain Walls (system Family)

Revit Families: Floors (system Family)

Revit Families: Stairs (system Family)

Revit Families: Railings (system Family)

Revit Families: Doors (loadable Family)

Revit Families: Windows (loadable Family)

Revit Families: Curtain Wall Panels (loadable Family)

Revit Families: Detail Components (loadable Family)