Revit Families, Object Design System ---
(24) Stairs (system Family)


Et Stair-element kan bestå af følgende; Runs, landings, supports (side og center) og railings.

For at skabe en trappe, arbejdes der i Stair Assembly Edit Mode, hvor de forskellige skræddersyede løsninger tilføjes. Dette kan gøres i hhv. 3D view eller i plan view.

De forskellige komponenter en trappe er opbygget af, er alle selvstændige men har også et intelligent sammenhæng med resten af de aktuelle komponenter i en given trappe-konstruktion. Eksempelvis, hvis trin fjernes fra et specifikt trappeløb, så bliver trinene tilføjet et andet trappeløb. Men fordi trappen opbygges af forskellige komponenter, kan disse også skematiseres og kontrolleres separat, såfremt det ønskes.<MAIN GROUPING>.<STAIRS>

<parameter>.<parameter type>.<type or instance>.<formula>.<lock>.<project param/family param/shared param/global param>.<nested parameter fra nested family>

<CONSTRUCTION>

<”Structure”>.<open new window>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Default Thickness”>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Function”>.<pull-down>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<GRAPHICS>

<”Coarse Scale Fill Pattern”>.<open new window>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Coarse Scale Fill Color”>.<open new window>.<type>.<nonen>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<MATERIALS AND FINISHES>

<”Structural Material”>.<dependent on selected layers in “Structure”>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ENERGY ANALYSIS>

<”Production / Extraction of raw materials”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Transportation to production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Material production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Transportion to site”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Installation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Operation and maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Replacement”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Conversion”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Energy for Building maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Water usage”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Demolition”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Transportation for waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Disposal”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Next product system / Reuse-/recycle-portential”>.<>.<string>.<none>.<no.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Greenhouse effect”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environemntal impact / Deplation of Ozone layer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Photochemical Ozone creation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Acidification”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Nutrient load”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Total primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Renewable primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYTICAL PROPERTIES>

<”Heat Transfer Coeffecient (U)”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thermal Resistance (R)”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thermal mass”>.<dependent on selected layers in “Structure”>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Absorptance”>.<float>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Roughness”>.<integer>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IFC PARAMETERS>

<”Operation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<FIRE PROTECTION>

<”Fire rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYSIS RESULTS>

<”Floors - Area (m2)”>.<float>.<instance>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Floors - Perimeter (m)”>.<float>.<instance>.<<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DATA>

<”BIM7AATypeCode”>.<integer>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeComments”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeDescription”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeNumber”>.<integer>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSClassification_Type”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSMainTypeID_Type”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSSubTypeID_Type”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeID_Type”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeName_Type”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<OTHER>

<”Copyright”>.<string>.<type>.<=”2020, Claus Neergaard”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Link”>.<URL>.<type>.<”http://www.clausclaus.com”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Date created”>.<string>.<type>.<2020>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Signature”>.<string>.<type>.<CRN>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”DBK-code”>.<string>.<type>.<-210.01>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”SfB-code”>.<strign>.<type>.<(23)>,<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IDENTITY DATA>

<”Assembly Code”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Cost”>.<integer>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Description”>.<string>.<type>.<none>.<”=BIM7AATypeDescription”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Fire Rating”>.<string>.<type>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Keynote”>.<.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Manufacturer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Model”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Comments”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>”>.<=BIM7AATypeDescription>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Image”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”URL”>.<”http://www.clausclaus.com”>.<=”http://www.clausclaus.com”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>
IfcStair

Definition from ISO 6707-1:1989: Construction comprising a succession of horizontal stages (steps or landings) that make it possible to pass on foot to other levels.

Definition from buildingSMART: A vertical passageway allowing occupants to walk (step) from one floor level to another floor level at a different elevation. It may include a landing as an intermediate floor slab.

The stair is a container entity that aggregates all components of the stair, it represents. The aggregation is handled via the IfcRelAggregates relationship, relating an IfcStair with the related flights (IfcStairFlight) and landings (IfcSlab with type 'Landing').
HISTORY: New Entity in IFC Release 2.0.

Property Set Use Definition:

The property sets relating to the IfcStair are defined by the IfcPropertySet and attached by the IfcRelDefinesByProperties relationship. It is accessible by the inverse IsDefinedBy relationship. The following property set definitions specific to the IfcStair are part of this IFC release:

Geometry Use Definitions:

The geometric representation of IfcStair is given by the IfcProductDefinitionShape, allowing multiple geometric representations. Independent geometric representations should only be used when the IfcStair is not defined as an aggregate. If defined as an aggregate, the geometric representation is the sum of the representation of the components within the aggregate.

Local placement

The local placement for IfcStair is defined in its supertype IfcProduct. It is defined by the IfcLocalPlacement, which defines the local coordinate system that is referenced by all geometric representations.
  • The PlacementRelTo relationship of IfcLocalPlacement shall point (if given) to the local placement of the same IfcSpatialStructureElement that is used in the ContainedInStructure inverse attribute or to a referenced spatial structure element at a higher level.
  • If the relative placement is not used, the absolute placement is defined within the world coordinate system.

If the LocalPlacement is given for the IfcStair, then all components, which are aggregated to the stair should use this placement as their relative placement.

Geometric Representation

If the IfcStair has components (referenced by SELFIfcObject.IsDecomposedBy) then no independent geometric representation shall defined for the IfcStair. The IfcStair is then geometrically represented by the geometric representation of its components. The components are accessed via SELFIfcObject.IsDecomposedBy[1].RelatedObjects.

If the IfcStair has no components defined (empty set of SELFIfcObject.IsDecomposedBy) then the IfcStair may be represented by an IfcShapeRepresentation with the RepresentationType = 'Brep'.

Klik her, for at komme tilbage til oversigten, eller klik på følgende, for at se nærmere på de enkelte objekters data; 

Revit Families: Walls (system Family)

Revit Families: Curtain Walls (system Family)

Revit Families: Floors (system Family)

Revit Families: Railings (system Family)

Revit Families: Doors (loadable Family)

Revit Families: Windows (loadable Family)

Revit Families: Curtain Wall Panels (loadable Family)

Revit Families: Furniture (loadable Family)

Revit Families: Detail Components (loadable Family)