Revit Families, Object Design System ---
(24) Railings (system Family) 


Et Stair-element kan bestå af følgende; Runs, landings, supports (side og center) og railings.

For at skabe en trappe, arbejdes der i Stair Assembly Edit Mode, hvor de forskellige skræddersyede løsninger tilføjes. Dette kan gøres i hhv. 3D view eller i plan view.

De forskellige komponenter en trappe er opbygget af, er alle selvstændige men har også et intelligent sammenhæng med resten af de aktuelle komponenter i en given trappe-konstruktion. Eksempelvis, hvis trin fjernes fra et specifikt trappeløb, så bliver trinene tilføjet et andet trappeløb. Men fordi trappen opbygges af forskellige komponenter, kan disse også skematiseres og kontrolleres separat, såfremt det ønskes.<MAIN GROUPING>.<RAILINGS>

<parameter>.<type>.<formula>.<lock>.<project param/family param/shared param/global param>.<nested parameter fra nested family>

<GRAPHICS>

<”Railings - Bottom plate visible”>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Frame visible”>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Handle visible.”>.<yes/no>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<MATERIALS AND FINISHES>

<”Railings - Bottom plate material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Frame material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Glass material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Handle material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Joint material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Plate material”>.<pull-down>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ENERGY ANALYSIS>

<”Production / Extraction of raw materials”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Transportation to production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Production / Material production”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Transportion to site”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Construction / Installation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Operation and maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Replacement”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Conversion”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Energy for Building maintenance”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Usage / Water usage”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Demolition”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Transportation for waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Waste management”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”End-of-Life / Disposal”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Next product system / Reuse-/recycle-portential”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Greenhouse effect”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environemntal impact / Deplation of Ozone layer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Photochemical Ozone creation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Acidification”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Environmental impact / Nutrient load”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Total primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Resource consumption category / Renewable primary energy consumption”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DIMENSIONS>

<”Width”>.<float>.<Rough Width - ([Doors - Joint] * 2).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Height”>.<float>.<Rough Height - ([Doors - Join]).<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thickness”>.<float>.<0 mm>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough width”>.<float>.<float>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Rough Width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Frame / offset”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Frame / profile / width”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYTICAL PROPERTIES>

<”Analytic Construction”>.<>.<string>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Heat Transfer Coeffecient (U)”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Solar Heat Gain Coeffecient”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Thermal Resistance (R)”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Visual Light Transmittance”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IFC PARAMETERS>

<”Operation”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<FIRE PROTECTION>

<”Fire rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<ANALYSIS RESULTS>

<”Railings - Area (m2)”>.<float>.<(Rough Height * Rough Width)>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Railings - Wall width (host) (report)”>.<float>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<DATA>

<”BIM7AATypeCode”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeComments”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeDescription”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”BIM7AATypeNumber”>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSClassification_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSMainTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSSubTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeID_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”CCSTypeName_Type”>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<OTHER>

<”Copyright”>.<string>.<=”2020, Claus Neergaard”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Link”>.<URL>.<=URL>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Date created”>.<2020>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Signature”>.<CRN>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”DBK-code”>.<-205.03>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”SfB-code”>.<(32)>,<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<IDENTITY DATA>

<”Assembly Code”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Cost”>.<>.<integer>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Description”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>.<”=BIM7AATypeDescription”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Fire Rating”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Keynote”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Manufacturer”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Model”>.<>.<string>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Comments”>.<”Pladedør <udfyldes i projekt>”>.<=BIM7AATypeDescription>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”Type Image”>.<>.<none>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>

<”URL”>.<”http://www.clausclaus.com”>.<=”http://www.clausclaus.com”>.<no>.<project param/family param/shared param/global param>.<no>IfcRailing

Definition of buildingSMART: The railing is a frame assembly adjacent to human circulation spaces and at some space boundaries where it is used in lieu of walls or to complement walls. Designed to aid humans, either as an optional physical support, or to prevent injury by falling. A list of references to accessory/mounting hardware for this railing might be given by including these assessories (IfcDiscreteAssessory) through the objectified relationship IfcRelAggregates.
HISTORY New Entity in IFC Release 2.0

Property Set Use Definition:

The property sets relating to the IfcRailing are defined by the IfcPropertySet and attached by the IfcRelDefinesByProperties relationship. It is accessible by the inverse IsDefinedBy relationship. The following property set definitions specific to the IfcRailing are part of this IFC release:

Geometry Use Definitions

The geometric representation of IfcRailing is given by the IfcProductDefinitionShape, allowing multiple geometric representations. Included are:

Local placement

The local placement for IfcRailing is defined in its supertype IfcProduct. It is defined by the IfcLocalPlacement, which defines the local coordinate system that is referenced by all geometric representations.
  • The PlacementRelTo relationship of IfcLocalPlacement shall point (if given) to the same IfcSpatialStructureElement that is used in the ContainedInStructure inverse attribute or to a referenced spatial structure element at a higher level
  • If the IfcRailing, however, is used by an IfcStair or IfcRamp, and this container class defines its own local placement, then the PlacementRelTo relationship of IfcLocalPlacement shall point (if given) to the local placement of the aggregate.
  • If the relative placement is not used, the absolute placement is defined within the world coordinate system.

Geometric Representation

Currently the use of 'BoundingBox', 'SurfaceModel', 'Brep' and 'MappedRepresentation' representations of IfcRailing are supported. The conventions to use these representations are given at the level of the supertype, IfcBuildingElement.

Klik her, for at komme tilbage til oversigten, eller klik på følgende, for at se nærmere på de enkelte objekters data;

Revit Families: Walls (system Family)

Revit Families: Curtain Walls (system Family)

Revit Families: Floors (system Family)

Revit Families: Stairs (system Family)

Revit Families: Doors (loadable Family)

Revit Families: Windows (loadable Family)

Revit Families: Curtain Wall Panels (loadable Family)

Revit Families: Furniture (loadable Family)

Revit Families: Detail Components (loadable Family)